Membru al Baroului Arad

Membru al Baroului Lyon

Toque nr. 2491
E-mail:
petruciacli@gmail.com

Telefon: (004) 0257 214 327
Fax: 
(004) 0257 214 327
Mobil: (004) 0744 802 081

Rezultatele obţinute de Dr. Ciacli Petru & Colaboratorii recomandă echipa în următoarele domenii :

Drept civil Drept comercial Drept bancar
Drept administrativ Drept penal Dreptul familiei
  Contabilitate şi fiscalitate  

 

DREPT CIVIL

DREPTUL DE PROPRIETATE SI ALTE DREPTURI REALE

 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
 • consultanţă şi asistenţă juridică în materia achiziţiilor şi a altor tranzacţii imobiliare ;
 • revendicări imobiliare;
 • evacuări.

CONTRACTE

 • asistenţă juridică privind negocierea, încheierea sau modificarea oricărui tip de contract civil;
 • asistenţă juridică privind garantarea contractelor în scopul asigurării unui risc zero în cazul neexecutării contractului;
 • asistenţă juridică privind rezoluţiunea, rezilierea şi executarea silită a contractelor.

RĂSPUNDERE DELICTUALĂ

 • asistenţă juridică privind recuperarea daunelor materiale şi morale rezultate din accidente auto;
 • asistenţă juridică privind recuperarea daunelor materiale şi morale rezultate din orice alte fapte juridice licite sau ilicite.

SUCCESIUNI

 • stabilire calitate de moştenitor;
 • ieşirea din indiviziune (partajarea mesei succesorale).

sus

DREPT COMERCIAL

 • asistenţă juridică privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale (actele de infiinţare şi modificarea actelor constitutive înseamnă cu precădere adaptarea clauzelor generale şi speciale la specificul fiecărei societăţi comerciale);
 • aistenţă juridică privind încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale precum şi operaţiuni de majorare sau diminuare a capitalului social la societăţile comerciale;
 • redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă de specialitate la încheierea contractelor comerciale de orice fel ;
 • acordarea de consultanţă juridică privind toate tipurile de acte şi fapte de comerţ;
 • reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată române precum şi în faţa instanţelor arbitrale în litigiile de natură comercială.

DREPT BANCAR

 • asistenţă juridică privind negocierea şi încheierea contractelor de creditate bancare;
 • asistenţă juridică privind interpretarea sau eliminarea clauzelor abuzive din contractele de creditare.

sus

DREPT FISCAL

 • consultanţă de specialitate în domeniul taxelor şi impozitelor de orice natură, precum şi oferirea de soluţii fiscale optime;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare generate de controalele organelor de inspecţie fiscală;
 • formularea constestaţiilor împotriva actelor administrativ-fiscale (rapoarte de inspecţie fiscală, procese verbale etc. ) Această asistenţă include :
 • Pregătirea argumentelor pentru contestaţie prin evaluarea stării de fapt şi a prevederilor legislative;
 • Pregătirea contestaţiei scrise;
 • Identificarea de soluţii şi recomandări pentru evitarea unor litigii fiscale viitoare.
 • asistenţă în faza de reprezentare a clienţilor implicaţi în litigii fiscale presupune reprezentarea clientului în faţa autorităţilor fiscale române şi a instanţelor de judecată, prin argumentarea poziţiei adoptate de companie.
 • asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile administrative şi judiciare pentru recuperarea taxelor auto .

DREPT ADMINISTRATIV

 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ.

DREPT PENAL

 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, atât în ceea ce priveşte înfracţiunile prevăzute în Codul penal, cât şi în legislaţia penală specială.

 DREPTUL FAMILIEI

 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect divorţul;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect partajul comunităţii matrimoniale;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor şi stabilirea programului de vizitare;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect stabilirea sau tăgăduirea paternităţii;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect declararea morţii pe cale judecatorească.

sus
CONTABILITATE – FISCALITATE

 • ţinerea contabilităţii generale şi fiscale;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
 • întocmirea şi depunerea bilanţurilor;
 • întocmirea statelor de plată şi a declaraţiilor aferente;
 • revizie contabilă;
 • expertiză contabilă , aceasta presupune :
 • Stabilirea obiectivelor ce necesită un răspuns;
 • Verificarea documentelor şi a informaţiilor financiar-contabile şi formularea concluziilor aferente obiectivelor stabilite;
 • Documentarea operaţiunilor;
 • Pregătirea raportului de expertiză contabilă.