Membru al Baroului Arad

Membru al Baroului Lyon

Toque nr. 2491
E-mail:
petruciacli@gmail.com

Telefon: (004) 0257 214 327
Fax: 
(004) 0257 214 327
Mobil: (004) 0744 802 081

IMPLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA PROIECTELOR INVESTITORILOR STRĂINI ÎN ROMÂNIA

  1. De ce să investești în România?

România, una dintre cele mai mari piețe din Comunitatea Europeană , este o piață dinamică, cu un imens potenţial de creştere și având o poziţionarea strategică. Proximitatea faţă de regiunea extinsă a Mării Negre, o zonă economică de peste 100 de milioane de consumatori, reprezintă un alt atuu. În România pot fi identificate, o mulțime de oportunități, în special în sectorul transporturilor sau domeniul energiei,al agriculturii, al resurselor naturale, dar și în celelalte, fapt ce o îndreptățesc la a obține statutul de piață atractivă.

Piață românească poate fi una profitabilă pentru cei care sunt informați cu privire la mediul de afaceri românesc. Fiscalitatea este centrată pe asigurarea unui rol stimulativ al impozitelor şi taxelor. Cota de impozitare unică de 16% este una din cele mai mici din Europa. România dispune de asemenea, de forță de muncă la costuri competitive și de resurse naturale bogate și variate. Infrastructura este supusă unui amplu proces de modernizare urmărindu-se alinierea la standardele UE. Cadrul legislativ, cuprinde prevederi legale similare cu cele din Uniunea Europeană.

Un alt avantaj al României îl reprezintă fondurile europene alocate în exercitiul bugetar 2014-2020.

2. Consultanță și asistență în vederea implementării și dezvoltării unui proiect de investiții în România. Analizăm, negociem, vă informăm și vă propunem soluții juridice .        În acest scop redactăm acte juridice, contracte comerciale, procese verbale, rapoarte pentru optimizarea strategiei alese.

            Oferim servicii de consultanță și asistență privind:

·         Alegerea formei juridice, a structurii celei mai adecvate proiectului, până la identificarea zonei cele mai favorabile, negocieri locale (redactarea de acte constitutive, înmatricularea la Registrul Comerțlui, înregistrarea mărcilor, brevetelor drepturilor de autor etc.)

·         Selecția, recrutarea și angajarea personalului, recrutarea forței de muncă;

·         Evaluarea, achiziția, închirierea sau concesionarea activelor necesare;

·         Evaluări de afaceri și active: întreprinderi cotate la bursă sau necotate, proprietăți imobiliare, echipamente, active necorporale (nume de firmă sau de produs, tehnologii, brevete, licențe etc.)

·         Managementul riscurilor: analiza activităților cheie și identificarea punctelor critice, analiza de risc, evenimente, surse, criterii, frecvențe, impact, harta riscurilor, matricea riscurilor, proiect de implementare sistem de management al riscurilor, asistență în implementare;

·         Finanțare dezvoltare afaceri / proiecte de investiții:credite bancare,fonduri sau proiecte cu co-finanțare europeană,soluții mixte de finanțare, personalizate;.

3. drept Societar/ Fuziuni şi Achiziţii/ Privatizări

Echipa noastră specializată în materie de drept societar, fuziuni şi achiziţii, privatizări se concentrează pe ceea ce este esenţial, îmbinând înţelegerea în profunzime a legilor societare române cu priceperea de a determina o afacere să se organizeze şi să se administreze de la sine din punct de vedere financiar, fie că este listată sau nu la bursă. Asistăm o varietate de clienţi, de la companii multinaţionale la importanţi antreprenori locali, în toate stadiile afacerii lor, de la consultanţă cu privire la înfiinţarea unor societăţi sau intrarea investitorilor străini pe piaţa românească, până la reprezentarea companiilor care vor să îşi consolideze poziţia în sectoarele în care activează sau oferind consultanţă continuă în administrarea societăţilor comerciale. Consultanţa poate implica aspecte simple cum ar fi înfiinţarea societăţilor şi „administrarea” curentă a societăţilor, precum şi achiziţii de acţiuni/părţi sociale şi restructurări complexe ale societăţilor, cu asistenţa departamentului nostru de fiscalitate. Echipa noastră specializată în achiziţii are o vastă experienţă în realizarea rapoartelor de analiză juridică (due diligence), de mici sau mari dimensiuni, şi suntem recunoscuţi pentru faptul ca nu doar identificăm problemele, dar, totodată propunem soluţii care întrunesc standardele instituţionale.